Brief info

Był wieloletnim pracownikiem oraz nauczycielem akademickim Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada stopień doktora nauk medycznych, zdobył także drugi stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej. Autor publikacji naukowych z zakresu chirurgii stomatologicznej

Kilkudziesięcioletnie doświadczanie w pracy związanej z chirurgią szczękowo - twarzową, przekłada się na znakomitą znajomość anatomii twarzy i holistyczne podejście do całokształtu leczenia w jej obszarze.

W medycynie estetycznej stawia na naturalność, indywidulane podejście do pacjenta i uzyskanie harmonii w zakresie wszystkich obszarów twarzy.

Posiada liczne certyfikaty z zastosowania preparatów firm Neauvia, Galderma, Allergan (Juvaderm, Botox) oraz osocza i fibryn bogatopłytkowych zawierających komórki macierzyste.

Przez pacjentów ceniony za wysoce specjalistyczną wiedzę, profesjonalizm/doświadczenie, empatię i niepowtarzalne poczucie humoru.